Pamir dachy kompleksowo - Tczew

Usuwanie azbestu

strona głowna ˒ Usuwanie azbestu

 

Usuwanie azbestu


Jedną z usług oferowanych przez naszą firmę jest demontaż oraz utylizacja eternitu. Jest to materiał wykonany z azbestu, który jest rakotwórczy i niezwykle niebezpieczny dla organizmu. Przy przeciekaniu dachu lub adaptacji wcześniej nie zagospodarowanego poddasza warto wybrać nowe pokrycie dachowe innego rodzaju, jak dachówki cementowe lub blacho dachówki. Zgodnie z prawem unijnym eternit zawierający azbest powinien zniknąć z polskich dachów do 2030 roku.

UTYLIZACJA I DEMONTAZ ETERNITU (produktu zawierającego azbest!

Azbest to grupa wielu różnych minerałów, występujących w formie włókniestej. Nazwa azbest nie okresla konkretnego minerału lecz dotyczy ogółu materiałów krzemianowych tworzacych włókna.

Szkodliwosc włókien azbestowych zależy od śednicy i długości włókien. Njbardziej niebezpieczne są włókna długie i cienkie, które przeninakają do dolnych dróg oddechowych, wbijają się do płuc, gdzie pozostają do końca życia i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek powodują nowotwory.

Choroby - Pylica azbestowa, rak płuc, międzybłoniak opłucniej oraz inne.

 

Materiały dachowe i inne produkty zawierające azbest

Włókna i wyroby z zawartością azbestu odznaczają się znaczną odpornością na działanie czynników chemicznych, ścieranie i wysoką temperature. Dawniej produkowano z niego niepalne materiały budowlane, między innymi rury kanalizacyjne i pokrycia dachowe tzw, eternit. Pływa eternitowa dopiero około roku 1998 ze względu na działanie rakotwórcze została wycofana z produkcji i oferty sprzedażowej.

 

Procedury demontażu i utylizacji eternitu

1. Analiza ilościowa i rodzajowa eternitu przed rozpoczęciem demontażu

2. Podpisanie umowy i uzyskanie pozwolenia ze strony władz samorzadowych (Starostwo Powiatowe)

3. Wykonanie demontazu i przekazanie płyt eternitowych do utylizacji (zgodnie z zatwierdzonym w danym Starostwie Powiatowym Programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.)

4. Rozliczenie powykonawcze z klientem, przekazanie wszystkich niezbednych dokumentów potwierdzających utylizacje i demontaż azbestu ( w szczególnosci Karta przekazania odpadu)

 

Możliwości pozyskania funduszy na demontaż i utylizację eternitu

Otrzymanie zwrotu całości lub części kwoty wydanej na utylizację i demontaż eternitu zależy przede wszystkim od miejsca zamieszkania. Organem decydującym o dofinansowaniu i wypłacającym środki jest właściwy Urząd Gminy. Od urzędników danej Gminy ( miejskiej lub wiejskiej) zależy pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej na dofinansowanie do utylizacji azbestu . Częste są sytuacje ,że w ramach tego samego Powiatu jedne gminy mają fundusze na ten cel, a pozostałe nie …

 

Czemu należy pozbywać się eternitu z dachu?

a)Zgodnie z prawem unijnym eternit zawierający azbest powinien zniknąć z polskich dachów do 2030 roku

b)Przy przeciekaniu dachu lub adaptacji wcześniej nie zagospodarowanego poddasza warto wybrać nowe pokrycie dachowe innego rodzaju -najczęściej jest nim jeden z rodzajów blachy, płyta włókno cementowa ( eternit bez azbestu) lub dachówka

pamir logotyp 83-110 Tczew ul. Łąkowa 10
tel./fax 058/ 531 61 85
e-mail: pamirdachy@o2.pl
Strona główna O firmie Oferta Galeria
Kontakt Promocje Usuwanie azbestu Aktualnosci
Agencja reklamowa Tczew - bannery, ulotki, strony internetowe.